Avatar of Mac Te Ngahue

Mac Te Ngahuetn6

'He taonga rongonui te aroha ki te tangata' 'Goodwill towards others is a precious treasure'

Made 1