Avatar of Stowarzyszenie Akwedukt

Stowarzyszenie AkweduktStowarzyszenieAkwedukt

Stowarzyszenie zajmuje się rozwojem społeczności lokalnej poprzez działania wolontariackie i współpracę międzynarodową.

Made 1

Contributed 1